Czym jest koordynacja procesu budowlanego?

HomeDom i wnętrze

Czym jest koordynacja procesu budowlanego?

Czy panele na podczerwień pobierają dużo prądu?
Żaluzja fasadowa – czym się charakteryzuje?
Czym kierować się przy wyborze okien?

Koordynacja procesu budowlanego to inaczej jego organizacja. Polega na rozdzieleniu zadań pomiędzy członków zespołu, który zajmuje się konkretną inwestycją np. remontem domu. Chodzi o organizację poszczególnych etapów — projektowania, dostaw materiałów i wykonawstwa. Wpływa to na zakończenie prac w ustalonym z inwestorem czasie. Nadzór inwestorski proponuje klientom np. firma M2.Jelec: https://m2jelec.pl/koordynacja-projektow/.

Różne rodzaje zarządzania procesem budowlanym

Osoby, które myślą, że każdy remont czy budowę da się przeprowadzić według tego samego schematu, są w błędzie. Istnieją przynajmniej dwa podstawowe sposoby na to, jak sprawnie zarządzać procesem inwestycyjnym:

  • powierzenie wszystkich prac generalnemu wykonawcy,
  • podział całości prac na pakiety i zarządzanie ich wykonywaniem przez ustalonego managera,
  • system mieszany.

Każda z metod lepiej sprawdza się w określonych sytuacjach. Pierwsza z nich jest na pewno bardzo wygodna. Wszystkimi kwestiami za inwestora zajmuje się generalny wykonawca. Rolą tego pierwszego jest tylko podpisywanie dokumentów i dbanie o formalności. Druga opcja natomiast jest mniej kosztowna od pierwszej, ale wymaga naprawdę dobrej organizacji wszystkich działań, by przebiegały we właściwym porządku. Rozwiązanie to pozwala na wybór poszczególnych firm, które będą miały najlepsze oferty. Trudne może okazać się jednak zsynchronizowanie prac, by przebiegały one sprawnie. Oprócz tego istotną kwestią jest gwarancja, którą oferują (lub nie) przedsiębiorstwa budowlane lub wykończeniowe.

Co na ten temat mówi ustawa Prawo Budowlane?

Warto byś świadomym, że zgodnie z art. 18 ustawy Prawo budowlane do obowiązków Inwestora należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. To jedna z ról, jakie pełni organizacja procesu budowlanego. Drugą jest oczywiście optymalizacja kosztów inwestycji. Osoba koordynująca budowę, niezależnie od tego, czy jest to Inwestor, czy Generalny Wykonawca, ma za zadanie czuwanie nad harmonogramem prac. Całość musi przebiegać zgodnie z wcześniej ustalonym planem działania.

Warto pamiętać, że w procesie inwestycyjnym uczestniczą różne firmy. Są to projektanci, wykonawcy robót ziemnych, firmy murarskie, budowlano-montażowe, aranżacyjne. Należą do nich też monterzy instalacji elektrycznych i sanitarnych, teletechnicznych, przeciwpożarowych, wentylacji, klimatyzacji… można by długo wymieniać. Dobra koordynacja prac polega przejściu w bezpieczny sposób przez wszystkie etapy i odbiór przedsięwzięcia w ustalonym terminie.

Niezależnie od tego, jaką formę koordynacji procesu budowlanego czy inwestycyjnego wybierzesz, nie zapominaj, jak jest to ważny proces. Dzięki temu budowa czy remont przebiegną sprawnie i będą gotowe na czas. 

Czym jest koordynacja procesu budowlanego

COMMENTS