Jakie cechy ma dobry adwokat?

HomePrawo

Jakie cechy ma dobry adwokat?

Zatarcie skazania – na czym polega i kiedy następuje?
Czy przygotowanie dokumentów wchodzi w skład obsługi prawnej spółki?

Prawnik to zawód, który wymaga nie tylko obszernej wiedzy, ale również wypracowania pewnych umiejętności miękkich. Bez nich zapewne trudne byłoby doradzanie innym ludziom, reprezentowanie ich w sądzie i komunikowanie się z nimi w kwestii toczących się spraw. Kancelaria Proniewski Przybyłka z Krakowa (https://ppsc.pl/) cechy swoich pracowników wykorzystuje do dążenia do celu ustalonego wraz z klientem. Odpowiedzmy teraz sobie na pytanie, bez jakich umiejętności bycie dobrym adwokatem byłoby niemożliwe? 

Dobre umiejętności komunikacyjne

Adwokat musi umieć się wyrażać w mowie i na piśmie. Również powinien być dobrym słuchaczem. Powtórzenie zeznań czy wypowiedzi klienta jest niemożliwe bez tej cechy. Aby przekonująco argumentować swoje racje przed Wysokim Sądem, istotna jest umiejętność opanowania stresu podczas wystąpień publicznych. Jedni się z tym rodzą, inni ćwiczą latami – jednak jest to bardzo cenna umiejętność. Rozwijać ją warto już podczas studiów prawniczych, podczas prezentacji czy udziału w kołach studenckich. Dobry adwokat nie powinien „lać wody”, lecz wyrażać się jasno, zwięźle i rzeczowo. Przedstawienie argumentów w taki sposób pozwoli osiągnąć mu sukces nie tylko na sali sądowej. 

Doskonałe zdolności analityczne

Rolą adwokata jest gromadzenie ogromnej ilości informacji, wybieranie z nich najważniejszych i formułowanie łatwych do zrozumienia dla innych i logicznych wniosków. Również ważna jest umiejętność krytycznego osądu każdej sprawy. Przygotowane argumenty dobry prawnik zawsze wielokrotnie analizuje i szuka w nich ewentualnych słabości. Do każdej z nich szuka uzupełnienia i wyjaśnienia na podstawie faktów. Nie da się zaskoczyć na sali sądowej. 

Wytrwałość

Sprawy sądowe nie należą do łatwych ani przyjemnych. Dobry adwokat jest tego świadomy, dlatego jest opanowany, cierpliwy i wytrwały. Doskonale ta umiejętność jest trenowana już na drodze edukacji – trzeba skończyć studia, odbyć aplikację, kursy i szkolenia pozwalające na rozwój w konkretnym kierunku. To wszystko wymaga sporej energii samozaparcia. W czasie pracy ważne jest, by stale wierzyć w zwycięstwo, próbować kreatywnych rozwiązań i nie poddawać się. 

Jakie cechy ma dobry adwokat

COMMENTS