Czy warto odbyć szkolenie planowania i harmonogramowania produkcji?

HomeBiznes

Czy warto odbyć szkolenie planowania i harmonogramowania produkcji?

Fotograf biznesowy- jak rozpoznać profesjonalistę?
Animacje reklamowe – dlaczego są lepsze od filmu reklamowego?
Komu powierzyć budowę hali magazynowej z biurem?

Praca na produkcji wymaga umiejętności zarządzania i organizacji czasu, pracy i działań ludzkich. Bardzo dobra koordynacja tych trzech płaszczyzn potrafi dawać naprawdę satysfakcjonujące efekty. Temu właśnie powinno służyć rozwijanie swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach z zakresu planowania produkcji i jej harmonogramowania. Takie organizowane są przez Luqam w ramach studiów podyplomowych: https://www.luqam.com/zarzadzanie-produkcja-w-praktyce-podyplomowe. Dobrze zarządzana i planowana w czasie produkcja to szansa na rozwój firmy, a pracownik, który ma wiedzę i doświadczenie w tym zakresie to prawdziwy skarb. 

Planowanie i harmonogramowanie produkcji – czemu służy?

Planowanie produkcji to określenie czynności, które łączą wyciąganie wniosków z dotychczasowej pracy i połączone z patrzeniem w przyszłość. Chodzi o określenie ilości wyrobów, która musi być zrealizowana w określonym czasie. Można to wyznaczyć znając możliwości maszyny i człowieka, który nią steruje. Planowanie produkcji nie polega na określeniu pewnych współczynników raz na zawsze. Dlatego niezbędna jest znajomość zasad i narzędzi do monitorowania zmian i reagowania na nie. Niektóre projekty są bardziej wymagające, inne mniej – wie to każdy, kto pracował lub pracuje w firmie produkcyjnej. 

Dobra komunikacja z działem produkcji jest istotna, ponieważ informacja o  możliwościach produkcyjnych ma pochodzić właśnie stamtąd. Harmonogramowanie produkcji natomiast to bardziej ścisłe tworzenie planu produkcyjnego na konkretny czas. Plan produkcyjny może się zmieniać z czasem pod wpływem trudności na linii lub w wyniku awarii maszyny. Rolą pracownika planowania jest reagowanie na wszelkie zmiany i uwzględnianie ich w harmonogramie tak, by zachować jak najlepszą wydajność. 

Co dają studia z planowania produkcji?

Studia z planowania produkcji pozwalają zwiększyć swoje kompetencje i wiedzę z zakresu tworzenia harmonogramu i planu w różnych sytuacjach – likwidacji produkcji, małej ilości produktów w partii produkcyjnej. Ważna jest dobra organizacja czasu, kiedy firma funkcjonuje, to oczywiste, ale na plan produkcji wpływają święta, przestoje i dni wolne od pracy. Również liczba operatorów na zmianie może się wahać – to również musi zostać uwzględnione w harmonogramie. 

Czy warto odbyć szkolenie planowania i harmonogramowania produkcji

COMMENTS