Co to jest obiekt przemysłowy?

HomeUncategorized

Co to jest obiekt przemysłowy?

Obiekty przemysłowe to zbiorcza nazwa wszelkich fabryk, zakładów produkcyjnych, zakładów przetwórstwa i innych podobnych budynków. Są one wnoszone przez firmy specjalizujące się w budowie hal przemysłowych. Dobrym przykładem jest Kontraktim (https://kontraktim.com/obiekty-przemyslowe/). Cały proces jest złożony i obejmuje całość działań od planowania do samego końca budowy i przystosowywania do użytku. 

Obiekt przemysłowy – jak wygląda planowanie budowy?

Budowa obiektu przemysłowego rozpoczyna się od planowania. To najważniejszy etap, ponieważ od niego zależy wygląd i funkcjonalność budowli. Podczas projektowania generalny wykonawca wraz z projektantem ustala wymiary hali, technikę wykonania i najważniejsze szczegóły. Istotne jest również terminowe dopełnienie wszystkich formalności – zakup działki pod budowę, załatwienie pozwolenia na wzniesienie obiektu przemysłowego. Warto pamiętać, że plan zagospodarowania przestrzennego terenu mówi o tym, jakie rodzaje budynków mogą być wnoszone w danym miejscu. Na terenie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną inwestor nie uzyska zgody na wybudowanie hali. Warto więc za odpowiedniej wielkości i przeznaczenia działką rozglądać się w strefach przemysłowych, gdzie już pojawiły się podobne obiekty. 

Projekt hali przemysłowej musi być dopasowany do rodzaju działalności, jaka będzie w niej realizowana. Każdy rodzaj przemysłu ma różne potrzeby, maszyny i technologie. Od nich będzie zależeć powierzchnia i wysokość obiektu. Warto przemyśleć, jakie procesy będą przebiegały w budynku, czy potrzebny jest osobny magazyn i jak logistycznie rozmieścić poszczególne strefy produkcyjne. 

Hala stalowa – przykład obiektu przemysłowego

Kolejnymi krokami po planowaniu i projektowaniu są roboty ziemne i wznoszenie hali. Obiekt stalowy to jeden z przykładów budynku, który może być wznoszony stosunkowo szybko. To dobra technologia do stosowania w naszym kraju, ponieważ można ją stosować cały rok, niezależnie od warunków termicznych i pogodowych. Hala systemowa ze stali to dowód na to, że wznoszenie budynków tak ogromnych gabarytów może być szybkie i skuteczne. 

Hala murowana ma to do siebie, że trudniej się ją wznosi ze względu na technikę budowy i gdy przestanie być potrzebna, o wiele trudniej ją przebudować. Obiekt stalowy może przez kilka lat służyć jednej firmie i po tym czasie zostać zmodyfikowany, by pełnić rolę zakładu produkcyjnego innego przedsiębiorstwa. Warto zlecić budowę obiektu przemysłowego firmie, która wykona go od A do Z, a efekt końcowy spełni nasze oczekiwania.

COMMENTS