Zatarcie skazania – na czym polega i kiedy następuje?

HomePrawo

Zatarcie skazania – na czym polega i kiedy następuje?

Jakie cechy ma dobry adwokat?
Czy przygotowanie dokumentów wchodzi w skład obsługi prawnej spółki?

Zatarcie skazania to określenie sytuacji, kiedy osoba skazana jest tak traktowana, jakby nie popełniła czynu, za który została skazana. Dodatkowo, zachowanie w stosunku do niej wygląda, jakby również nie była o popełnienie tej czynności podejrzana lub oskarżona. Sytuacja ta ma miejsce, gdy sprawca czynu odbędzie już karę. Społeczeństwo powinno dać mu szansę na normalne życie. Niestety bardzo często piętno popełnionej zbrodni lub czynu karalnego ciągnie się za człowiekiem przez całe życie. Aby tego uniknąć, powstał zapis w Kodeksie Karnym, który dotyczy zatarcia skazania. W razie problemów z kwestiami prawnymi warto zwrócić się do doświadczonego adwokata: https://adwokaci-nt.pl/prawo-karne/.  

Zatarcie skazania – ratunek w przypadku poszukiwania pracy po odsiedzeniu wyroku

Byłemu więźniowi nie jest łatwo znaleźć pracę. Jest napiętnowany przez ludzi dookoła i nawet przeprowadzka do innego miasta nie rozwiązuje niektórych problemów. Osoba taka widnieje przecież w rejestrze osób skazanych. Pracodawca po pozyskaniu takiej informacji może takiej osoby nie zatrudnić. Jak więc rozpocząć nowe życie, gdy za osobą wcześniej skazaną ciągną się błędy przeszłości? Kto uwierzy, że osoba jest godna zaufania i będzie dobrym pracownikiem?

Zatarcie skazania jest zapisem, który “ułatwia życie”. Po wcieleniu w życie tej instytucji osoba skazana już nie jest uznawana na skazaną. Jeśli zostałaby zapytana, czy była skazana, może bez ponoszenia konsekwencji odpowiedzieć, że nie. Nie będzie to kłamstwo, ponieważ w taki sposób działa zatarcie skazania – polega na uznaniu kary za niebyłą.

Zatarcie skazania ma na celu umożliwienie osobie skazanej, która odsiedziała swój wyrok, powrotu do społeczeństwa. Zaczyna ona widnieć jako osoba, która nigdy nie była skazana i ma czystą kartę. Jest do dla niej motywacja, by już nie popełniać błędów przeszłości. 

Kiedy następuje zatarcie skazania?

 Zatarcie skazania może nastąpić w 3 sytuacjach:

  • z mocy prawa,
  • orzeczone przez sąd na wniosek skazanego,
  • na mocy aktu łaski Prezydenta RP.

Oznacza to, że można czekać odpowiedni okres, po którym następuje zatarcie skazania z mocy prawa, albo sporządzić odpowiednie pismo do sądu lub prezydenta. Czas po którym następuje zatarcie skazania z mocy prawa, zależy od wyroku, którego dotyczy.

W przypadku kary 25 lat pozbawienia wolności skazanie ulega zatarciu z mocy prawa po upływie 10 lat od zakończenia lub złagodzenia kary albo upływu okresu przedawnienia. 

Sąd może również, na wniosek osoby skazanej, zarządzić zatarcie skazania już po upływie pięciu lat, pod warunkiem, że osoba skazana przestrzegała w tym okresie przepisów prawa, a orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekroczyła trzech lat.

W przypadku wyroków dożywotniego pozbawienia wolności, wyrok wygasa z mocy prawa po upływie 10 lat, po uznaniu wyroku za odbyty, po złagodzeniu wyroku lub po upływie okresu przedawnienia.

W przypadku kary pozbawienia wolności wyrok traci moc z mocy prawa po upływie trzech lat od daty wykonania, darowania lub zawieszenia kary lub po upływie tego okresu.

W przypadku grzywny ulega ona zatarciu z mocy prawa po upływie roku od dnia wykonania, darowania lub nadania kary albo od dnia upływu terminu przedawnienia jej wykonania.

W sytuacji, gdy kara została umorzona, skazanie traci moc po upływie roku od prawomocnego wyroku.

Jeżeli wobec osoby skazanej orzeczono karę, przepadek lub środek kompensacyjny, skazanie nie ulega zatarciu przed jego wykonaniem, uchyleniem lub wygaśnięciem. To samo dotyczy wykonywania środków zabezpieczających.

COMMENTS