Czym jest Content Marketing

HomeMarketing

Czym jest Content Marketing

Smycze odblaskowe – czy wciąż są popularne?
Fotograf biznesowy- jak rozpoznać profesjonalistę?
Gadżety reklamowe dla firm – tanie czy ekskluzywne?

„Obecnie, ze względu na różnorodność dostępnych mediów, nadanie komunikatu promocyjnego nie stanowi dla przedsiębiorstwa większej trudności. Głównym problemem staje się pozyskanie uwagi odbiorcy – klienta, który w otoczeniu wielu środków przekazu nie zwraca uwagi na większość informacji z nich płynących.”1 W tym celu coraz większa liczba firm decyduje się na wdrożenie w życie najnowszych rozwiązań marketingowych, w tym m.in. niezwykle skutecznej strategii, jaką jest Content Marketing. Rozwiązanie to doskonale wykorzystuje także lukę informacji w przekazywania informacji o marce.

„Content Marketing to produkowanie wartościowych treści, które będą odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Treści, które będą realizować strategię komunikacji, a jednocześnie będą doskonale wpisane w insight konsumencki, czyli dogłębną potrzebę grupy docelowej.”2 Content Marketing stanowi również cenną sztukę rozumienia oraz zaspokajania indywidualnych potrzeb klientów. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu, iż z roku na rok wzrasta świadomość klientów w zakresie merytoryczności treści umieszczanych w Internecie. Zdecydowana większość konsumentów przed dokonaniem decyzji o zakupie szuka informacji na temat konkretnych produktów i usług za pośrednictwem wyszukiwarek oraz sieci społecznościowych. Co więcej, nabywcy decydując się na zakup konkretnego produktu kierują się już nie tylko jego wyglądem i cechami fizycznymi, ale również korzyściami emocjonalnymi, jakie wynikają z jego posiadania. Ogromną rolę w tym przypadku odgrywają przede wszystkim pozytywne skojarzenia oraz dotychczasowe doświadczenia związane z kontaktem z daną marką.

Z powodzeniem można również stwierdzić, że Content Marketing stanowi pewnego
rodzaju filozofię działania, która ma za zadanie nakłonienie konsumenta do podjęcia
określonych działań. „W warunkach nieustannie nasilającej się konkurencji zbudowanie długoterminowych opłacalnych relacji z klientem staje się możliwe jedynie poprzez jego pełną satysfakcję (customer satisfaction).”3 W kontekście strategii Content Marketingowej oznacza to, że marka wykorzystująca tego typu strategię zyskuję pretekst do nawiązania kontaktu i zbudowania trwałej relacji z potencjalnym klientem. Dzieje się to przede wszystkim poprzez wykorzystanie niezwykle skutecznej zasady wzajemności.

Content Marketing stanowi skuteczny sposób budowania silnych marek w Internecie. Dodatkowo, mimo iż jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, może ono nieść ze sobą wiele korzyści. Odpowiednio wykorzystany Content Marketing pozwala bowiem nie tylko na zaznajomienie odbiorców z daną marką i produktem, ale również skutecznie wzmacnia pozycję danej marki na rynku. „Wśród celów, jakie marketerzy chcą realizować przez Content Marketing, najważniejsze okazało się budowanie świadomości marki (75%) oraz pozyskiwanie leadów, klientów i sprzedaż (69%).”4 Dla większości firm bardzo ważne jest także kreowanie wizerunku eksperta, zwiększanie zaangażowania klientów, a także dbanie o ich lojalność względem danej marki. Jednym z kluczowych celów Content Marketingu jest również zwiększenie ruchu na stronie. To z kolei może skutecznie poprawić pozycję danej firmy w wyszukiwarkach. Content Marketing stanowi jeden z istotnych czynników wpływających na pozycję strony w wyszukiwarce Google, przede wszystkim ze względu na  „świeżość” informacji oraz częstotliwość aktualizowania treści.

Content Marketing stanowi długoterminową strategię. Jego efektywność jest również uzależniona od rzeczywistej wysokości budżetu przeznaczonego na kampanię. „46% polskich firm wydaje na Content Marketing mniej niż 1000 złotych miesięcznie.”5 Oznacza to, że wpływ na efekty działań z zakresu Content Marketingu ma przede wszystkim zakres oraz skala podjętych dotychczasowo działań. „Żadna z firm przeznaczających powyżej 10000 złotych na Content Marketing nie zadeklarowała niezadowolenia z efektów.”6

Kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność działań jest zaagregowanie treści związanych z Content Marketingiem w Internecie. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż efekty działań są rozłożone w czasie i zależą m.in. od ilości już opublikowanych i udostępnionych treści. Istotną rolę w Content Marketingu odgrywa także jakość dodawanych treści. Powinny być one przede wszystkim wartościowe oraz rozwiązywać konkretne problemy użytkowników. Wskazane jest również to, aby były one przekazywane odbiorcom we właściwym czasie oraz we właściwym miejscu. Sam tekst powinien się z kolei charakteryzować tym, że w satysfakcjonującym stopniu będzie on odpowiadał na zapotrzebowanie na informację. Powinien on być również napisany przystępnym dla odbiorcy językiem i w klarowny sposób opisywać rozwiązanie konkretnego problemu czytelnika. „Nadanie tekstowi struktury powoduje, że jest on bardziej przejrzysty i przyswajalny dla czytelnika.”7

Zajmując się przygotowaniem strategii Content Marketingowej należy pamiętać zarówno o zasadach opracowywania treści, jak i opracowaniu dobrych praktyk/procedur systematyzujących i normalizujących tworzone treści. „Pracę nad strategią Content Marketingową dzielimy na kilka obowiązkowych etapów, podczas których firma odpowiada sobie często na kluczowe pytania dotyczące jej funkcjonowania. Środkiem do realizacji strategicznych celów są skuteczne treści. Ale by takie powstały niezbędne jest uporządkowanie kluczowych kwestii.”8 Konieczne jest przede wszystkim dobre poznanie potrzeb danej marki. Wskazane jest także przeprowadzenie szczegółowej analizy dotychczasowych działań i aktywności, w celu ich ewentualnej korekty. Konieczne jest również pamiętanie o zachowaniu spójności i konsekwencji na różnych kanałach komunikacji marketingowych. „Ważnym elementem strategii Content Marketingowej, który warto wziąć pod uwagę, są również autonarracje, które w social media budują wizerunek marki.”9 W ich przypadku powinna być zachowana spójność. Nie można również zapomnieć o stworzeniu person. Warto także pamiętać o tym, aby budować strategię Content Marketingową w oparciu o stworzony wizerunek potencjalnego odbiorcy. Storytelling marki, który będzie opisywał życiową historię klienta może bowiem nie tylko zwrócić jego uwagę, ale również zbudować trwałą więź. Sytuacja, w trakcie której klient podświadomie będzie utożsamiał się z historią sprawi, że łatwiej będzie mu wejść w interakcje z daną marką. Na korzyść przemawiać będzie również bliska jego wyobrażeniu narracja.

Aby strategia Content Marketingowa przyniosła jak najlepsze efekty konieczne jest ich ustalenie już na początkowym etapie. Wskazane jest również szczegółowe określenie takich elementów strategii, jak: cele, wskaźniki, budżet, tematyka dodawanych treści, grupa docelowa, itp.

Źródła:

1 G. Mazurek, Promocja w Internecie. Narzędzia, zarządzanie, praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008, s. 10.

2 B. Stawarz, Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 10.

3 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004, s. 73.

4 Content marketing w Polsce. Efektywność, strategie…, op. cit., s. 5.

5 Ibidem, s. 5.

6 Ibidem, s. 17.

7 B. Stawarz, Content marketing po…, op. cit., s. 34.

8 Ibidem, s. 47.

9 Ibidem, s. 53.

COMMENTS