Czy kierowca ma obowiązek rozładować towar?

HomeTransport

Czy kierowca ma obowiązek rozładować towar?

Gdy potrzebujesz wysyłać małe ilości towarów

Kierowca nie jest zobowiązany do załadunku i rozładunku towaru. Nie oznacza to jednak, że nie może zostać o to poproszony. Warto wiedzieć, że odpowiedzialność kierowcy za ładunek zaczyna się od momentu, gdy jest on już załadowany i zabezpieczony. Zanim jednak tak się stanie o towar ma obowiązek troszczyć się nadawca lub odbiorca. Kierowca może pomóc w załadunku lub rozładunku, lecz robi to poza swoimi obowiązkami zawodowymi.

Więcej informacji udzielić może firma transportowa Stan-Trans: https://www.stan-trans.com.pl/.

Na czym polega odpowiedzialność kierowcy ciężarówki?

Kierowcy ciężarówek są odpowiedzialni za dostarczanie ładunków na czas. Muszą oni przestrzegać ograniczeń czasowych i przepisów drogowych, a także dbać o bezpieczeństwo przewożonych rzeczy. Nie ma tam mowy o rozładunku i załadunku. To odbiorca i nadawca towaru za niego odpowiadają do momentu załadowania i od chwili dostarczenia na miejsce.

Odpowiedzialność przewoźnika dotycząca załadunku i rozładunku towaru

Kierowcy pracują zgodnie z terminami. Zdarza się, że z powodu dużego ruchu lub korków pojawiają się w miejscu załadunku lub rozładunku z opóźnieniem. Wtedy stają przed wyborem: mogą czekać na swoją kolej lub samodzielnie załadować lub rozładować towar.  Większość kierowców decyduje się na samodzielne wykonanie zadania i przestrzega limitu czasu.

W takich sytuacjach przewoźnik, który zlecił to zadanie, a nie kierowca, jako osoba dokonująca rozładunku, ponosi pełną odpowiedzialność za towar. Jeśli czynności wymagają użycia wózków widłowych, kierowca musi posiadać niezbędne uprawnienia. Jeżeli czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów są ujęte w umowie zawartej pomiędzy kierowcą a jego pracodawcą, to dane czynności stanowią jego obowiązki. Jeśli nie – kierowca nie powinien wykonywać powyższych zadań.

To przewoźnik ponosi odpowiedzialność za załadunek lub rozładunek przez kierowcę. W przypadku gdy wyraził zgodę na wykonanie tych czynności przez kierowcę, wówczas ponosi on odpowiedzialność za uszkodzenie towaru. Powinien jednak posiadać ubezpieczenie, które obejmuje załadunek i rozładunek. Większość ubezpieczeń OC przewoźników nie obejmuje takiej odpowiedzialności. Zanim więc klient poprosi o taką usługę, powinien sprawdzić, czy jego przewoźnik posiada takie ubezpieczenie.

COMMENTS